Aktualności

LPGK informuje: są zmiany dla firm kamieniarskich od 1 maja 2020 roku

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa, LPGK sp. z o.o. wychodząc na przeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców informuje, iż firmy kamieniarskie posiadające zlecenia na realizację montażu nagrobków od 1 maja 2020 r. będą miały umożliwiony wjazd na teren cmentarzy miasta Legnicy po spełnieniu niżej wskazanych warunków:

 1. W czasie wjazdu będą posiadły:
 2. a)potwierdzenie dokonania opłaty za wjazd na teren Cmentarza w wysokości 80zł, którą należy dokonać przelewem na konto

Santander Bank Polska S. A. NR: 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959

 1. b)potwierdzenie dokonania opłaty za zezwolenie na postawienie nagrobka, którą należy dokonać przelewem na konto, gdzie w treści przelewu wskazane będzie miejsce montażu nagrobka (nr kwatery, rząd, nr grobu).

ZEZWOLENIE NA POSTAWIENIE NAGROBKA:

 1. grób urnowy           64,80 zł
 2. grób dziecinny        64,80 zł
 3. grób ziemny         108,00 zł
 4. grób murowany        162,00 zł

Santander Bank Polska S. A. NR: 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959

Na przelewie prosimy o podanie danych wpłacającego wraz z adresem, celem wystawienia przez Administratora faktury potwierdzającej wpłatę.

 1. Firmy kamieniarskie uiszczą kaucję zwrotną w Biurze Administratora Cmentarza, która zostanie zwrócona po sprawdzeniu prawidłowego wykonania usługi, przez pracownika cmentarza.

KAUCJA ZA POSTAWIENIE NAGROBKA:

 1. grób urnowy            200,00 zł
 2. grób dziecinny         200 ,00 zł
 3. grób ziemny            500 ,00 zł
 4. grób murowany      1000,00 zł
 1. Firma kamieniarska dokona zgłoszenia chęci wjazdu z dwu dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 76/856 63 45
 2. Właściciele, Pracownicy firm kamieniarskich zachowają wymagane w czasie pandemii środki ostrożności, oraz będą wyposażeni w zalecaneśrodki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 76/856 63 45