Władze klubu

 

Zdzisław Woźniak
prezes zarządu

Piotr Pęczek
wiceprezes zarządu

Tomasz Góreczny
sekretarz zarządu

Martin Huras
członek zarządu