Aktualności

Najnowsze informacje z klubu

LPWiK – wyjaśniamy, dlaczego mamy najlepszą wodę w regionie [NASZ PARTNER]

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. jest pierwszą komunalną spółką akcyjną w Polsce i pierwszą komunalną w ogóle na Dolnym Śląsku. To prężnie działająca firma, która od lat pozyskuje dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Dzięki wielomilionowym inwestycjom zmodernizowano Zakład Produkcji Wody, przebudowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe a także postawiono instalację fotowoltaiczną. Spółka na te cele uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 50 mln zł.

LPWiK S.A. zaopatruje w wodę mieszkańców Legnicy oraz kilku sąsiednich gmin powiatu legnickiego.

Na obszarze legnickich wodociągów znajduje się 150 hektarów terenów wodonośnych, a 24 hektary to powierzchnia stawów infiltracyjnych posadowionych na gruntach żwirowych. Pojemność stawów przy legnickim ujęciu wody wynosi blisko 850 tys. m3, z czego największy z nich ma blisko 900 metrów długości, 50 metrów szerokości i 4,2 metra głębokości.

Legnicki Zakład Produkcji Wody dziennie może uzdatnić nawet 40 tys. m3 wody, czyli 40 milionów litrów. Średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę to ponad 18 tys. m3.

LPWiK S.A. propaguje picie „kranówki” wśród mieszkańców regionu. W tym celu zamontowało już blisko 30 poidełek w szkołach czy obiektach użyteczności publicznej. Mieszkańcy korzystają też z kilku zdrojów wody pitnej ulokowanych w przestrzeni publicznej, przy skwerach, parkach czy boiskach.

Woda to główny składnik organizmu człowieka, o czym bardzo dobrze wiedzą dzieci, które chętnie korzystają ze źródełek wody pitnej zlokalizowanych w ich szkołach. Wy też „Pijcie naszą wodę”!

Strona internetowa LPWiK