Aktualności

Najnowsze informacje z klubu

MSPR SIÓDEMKA LEGNICA Z RZĄDOWĄ DOTACJĄ NA SZKOLENIE I SPRZĘT

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siódemka Legnica znalazło się w gronie beneficjentów Rządowego Programu KLUB – edycja 2024.

– Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z rządowego programu otrzymamy dofinansowanie w wysokości 12 000 zł, które przeznaczymy na szkolenie młodzieży i zakup sprzętu sportowego – informuje Piotr Pęczek, prezes MSPR Siódemka Legnica.

W ramach tegorocznej edycji wsparcie z rządowego programu KLUB otrzymało 6797 małych i średnich klubów sportowych. Celem programu jest: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”, wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie w ramach programu KLUB pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.