Władze klubu

Martin Huras
Prezes zarządu
Piotr Pęczek
Wiceprezes zarządu
Tomasz Góreczny
Sekretarz zarządu